1e jaar B (TOP-klas)

Hoe werken en studeren wij?

Voor de algemene vakken staan er steeds 2 leerkrachten voor de klas. We werken dus in team.

De leerlingen zelf worden ingedeeld naargelang hun kunnen en niveau om zo telkens de betere versie van zichzelf te kunnen worden. Zij worden vaak ingeschaald (of schalen zichzelf in). De ‘vliegtuigen’ vinden een bepaald onderwerp nog moeilijk en kiezen voor extra uitleg en de ‘raketten’ beheersen het onderwerp al zeer goed en kunnen zo goed als zelfstandig aan de slag. Dit doen zij dan met behulp van hun weekplanning. De inschaling kan variëren naargelang het vak en onderwerp. Iemand kan bijvoorbeeld een raket zijn voor de tegenwoordige tijd in Nederlands en een vliegtuig voor de delen van het lichaam in natuurwetenschappen… Ze werken dus op hun eigen tempo en worden zo steeds uitgedaagd.

De leerlingen leren zelf in te schatten voor welke onderdelen zij al goed scoren en wanneer ze extra ondersteuning nodig hebben. Zij worden als het ware zelf piloot en de leerkrachten zijn de co-piloten.

Hoe ziet ons lokaal eruit?

Ons lokaal bestaat uit drie grote delen. De eerste ruimte is de ‘instructieruimte’ en wordt vooral gebruikt om les te geven, zowel klassikaal als in kleine groepjes. Hier hangt ook een digitaal bord waar de cursus van de leerlingen kan worden geprojecteerd.

De tweede en grootste ruimte is de ‘werkruimte’. Deze ruimte is enorm polyvalent en wordt gebruikt voor groepswerk, zelfstandig werk, duowerk, grote klasopdrachten… Deze ruimte wordt gescheiden door een glazen wand van de instructieruimte. De leerkrachten staan dus in constante verbinding met elkaar én de leerlingen.

De derde ruimte is de ‘ontspanningsruimte’. Hier wordt vooral gefocust op gezelligheid en de mogelijkheid om in een ontspannen sfeer toch bij te leren. Wekelijks verzamelen leerlingen en leerkrachten hier voor een kringgesprek. We starten en eindigen de week hier. Maar dit is ook the place to be om onze leesprojecten tot een goed einde te brengen, er wordt namelijk enorm ingezet op lezen en vooral leesplezier!